Domijn in beweging

Een groot deel van de medewerkers van Domijn brengt zijn werkdag vooral achter de computer door. Na het zien van de resultaten uit het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en de kreet “zitten is het nieuwe roken” werd Nicole Olde Riekerink, teamleider HR&O, getriggerd. Als werkgever wil zij graag een positieve bijdrage leveren aan de vitaliteit van haar medewerkers. Samen met haar ontwikkelde ik een pilot om beweging tijdens het werk te stimuleren.

 

Pilot

De pilot duurde zes weken en was beschikbaar voor tien medewerkers. Onderdeel van de pilot was het gebruik van de Fitbit. De Fitbit is een sporthorloge die onder andere je dagelijkse beweging, je hartslag en je slaapritme registreert. Naast de registratie kun je de Fitbit ook gebruiken als duwtje in de rug. Hij geeft bijvoorbeeld een signaal als je te lang hebt stil gezeten. De Fitbit werd deels gefinancierd door Domijn en deels door de deelnemers zelf. Door de Fitbit kregen medewerkers inzicht in (het ontbreken van) hun beweeggedrag én werden zij gestimuleerd om voldoende te bewegen.


Begeleiding

Om het gebruik van de Fitbit maximaal te benutten, voldoende beweging echt te stimuleren en het proces te bewaken verzorgde ik een startbijeenkomst, een tussenevaluatie en een eindevaluatie. Tijdens de startbijeenkomst kwamen de voordelen van bewegen aanbod en werd de Fitbit uitgelegd. Bij de tussenevaluatie bespraken we de eerste ervaringen en volgde een brainstormsessie hoe de werknemers (op alternatieve manieren) voldoende konden bewegen. Bijvoorbeeld wandelend vergaderen. De eindevaluatie stond volledig in het teken van de ervaringen, de resultaten en of de Fitbit aangeraden zou worden aan collega’s. Gedurende de pilotperiode was ik bereikbaar voor vragen en zorgde ik af en toe voor extra motivatie door bijvoorbeeld een challenge te organiseren.


Resultaat

De deelnemers waren het unaniem eens: de Fitbit geeft goed inzicht in het eigen beweeggedrag. Bijna alle deelnemers gaven ook aan meer te bewegen tijdens het werk. Eén van de deelnemers schreef zelfs “Door de Fitbit ben ik me bewust geworden van het feit, dat ik mij te weinig bewoog. Door (soms kleine) aanpassingen is dat nu een stuk beter. Vanaf volgende week ga ik in ieder geval weer naar de sportschool. En dat allemaal door zo’n klein apparaatje!”. Dat is voor mij een fantastisch resultaat. Werkt de Fitbit voor iedereen? Nee. Maar voor Domijn wel voor voldoende medewerkers om ervoor te kiezen het aanbod door te zetten.


Vervolg

De voorziening voor de Fitbit wordt voor alle medewerkers beschikbaar. Daarbij geef ik opnieuw een startbijeenkomst waarbij de voordelen van het bewegen worden gepresenteerd en komt de praktische uitleg over de Fitbit aan bod. Vervolgens krijgen de deelnemers na een aantal maanden de mogelijkheid tot een individueel gesprek. Tijdens dit gesprek staat de vitaliteit (en het bevorderen ervan) van die medewerker centraal.

 

Benieuwd wat ik voor jouw werknemers kan betekenen? Neem dan contact met mij op. 

In het kort

  1. Tien werknemers
  2. Zes weken
  3. Doel: voldoende bewegen gedurende de (werk)dag
  4. Hulpmiddel: Fitbit
  5. Mijn rol: informatie, motivatie en evaluatie
  6. Belangrijkste uitkomst: inzicht zet aan tot actie